سوابق آموزشی و شغلی

سوابق آموزشی و شغلی

 • کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
 • دکترای نانو فناوری پزشکی از دانشگاه آتونما اسپانیا
 • کارشناس مسئول آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • معاون مرکز رشد علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

داوری مقالات در مجلات علمی

 • ACS Sustainable Chemistry & Engineering
 • ACS Biomaterials Science & Engineering
 • Journal of Molecular Liquids
 • Applied Organometallic Chemistry
 • International Journal of Biological Macromolecules

رزرو جلسه مشاوره

در حال بارگذاری ...

پیگیری درخواست

آدرس جهت مراجعه حضوری

  سبد خرید