سوابق آموزشی و شغلی

  • استادیار، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتری Ph.D مدیریت بازرگانی‌(تجارت الکترونیکی)، دانشگاه دهلی، هندوستان
  • مدرس دوره های تخصصی بازاریابی، تجاری سازی و فروش
  • استادیار، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتری Ph.D مدیریت بازرگانی‌(تجارت الکترونیکی)، دانشگاه دهلی، هندوستان
  • مدرس دوره های تخصصی بازاریابی، تجاری سازی و فروش

رزرو جلسه مشاوره

در حال بارگذاری ...

پیگیری درخواست

آدرس جهت مراجعه حضوری

    سبد خرید