سوابق آموزشی و شغلی

  • دکتری مدیریت از دانشگاه فردوسی مشهد 
  • رئیس اداره تسهیل فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان وزارت خارجه
  • معاون اسبق اوراسیای وزارت خارجه
  • رئیس اسبق کمیته ارتباط با کشورهای خارجی وزارت خارجه
  • سفیر اسبق ایران در آفریقای جنوبی
  • رایزن اقتصادی اسبق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور چین 
  • کاردار اسبق سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان
  • رایزن اقتصادی اسبق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور برزیل
در حال بارگذاری ...

پیگیری درخواست

آدرس جهت مراجعه حضوری

    سبد خرید