سوابق آموزشی و شغلی

  • دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران
  • بنیان گذار و مدیرعامل مرکز رشد، کارآفرینی و ارزش آفرینی مرکان
  • بنیان گذار و دبیر  اجرایی رویداد قطب نمای مدیران آینده
  • مشاور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد
  • مدرس حوزه کارآفرینی، مدیریت و کسب و کار
  • پژوهشگر حوزه کارآفرینی سازمانی
در حال بارگذاری ...

آدرس جهت مراجعه حضوری

مسیریابی از روی نقشه

    سبد خرید